ADWOKACI MARCIN RYPINA I PIOTR KOZYRA

Zdjęcie w zakładce „KANCELARIE”:
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: dierk schaefer
- tytuł: Die Frankfurter Justitia zeigt nicht nur Schwert und Waage, sondern auch die Waffen einer Frau – ob’s hilft?
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/dierkschaefer/10988581685
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/dierkschaefer
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie