usługi prawne różne dziedziny prawa w ikonach cyfrowychUsługi prawne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w następujących dziedzinach prawa:

  • prawo rodzinne (przygotowanie i prowadzenie spraw o alimenty, podział majątku wspólnego, rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie kontaktów z dzieckiem);
  • prawo spadkowe (dział spadku, zachowek);
  • prawo rzeczowe (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności);
  • prawo pracy (rozwiązanie stosunku pracy, godziny nadliczbowe, odszkodowania);
  • prawo karne (reprezentacja klienta przed sądami oraz organami ścigania);
  • prawo gospodarcze (dochodzenie roszczeń od dłużników, sporządzanie umów);
  • prawo administracyjne(reprezentacja przed organami administracji publicznej, jak i przed sądami administracyjnymi).

Przedstawiane nam przez klientów zagadnienia prawne mają często złożony charakter. Dlatego też wybór rodzaju świadczonych przez nas usług wymaga wcześniejszego szczegółowego przedstawienia klientom ich sytuacji prawnej. Dokonujemy tego na dwa sposoby tj. poprzez ustne konsultacje, bądź opracowywanie szczegółowych opinii prawnych. Między innymi:

  • wyjaśniamy na bieżąco podstawowe zagadnienia prawne związane z sytuacją prawną klienta;
  • znajdujemy najlepsze rozwiązania dla naszych klientów;
  • doradzamy jak rozwiązać daną sprawę, oraz jakie kroki prawne należy podjąć w pierwszej kolejności.